VUOSIKOKOUSKUTSU


Toivotamme Teidät lämpimästi tervetulleiksi Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit Ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen.


Aika: 13.05.2021 klo 12:00


Paikka: Etäkokous, Suomen COVID-19 tilanteesta johtuen


1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien

lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa heille

varatoiminnantarkastajat

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10. Kokouksen päätös

Pyydämme ilmoittamaan vuosikokoukseen osallistumisesta viimeistään 12.5.2021 klo 12:00 mennessä alla olevan linkin kautta. Toimitamme ilmoittautuneille osallistumislinkin 12.5.2021 klo 21.00 mennessä.

Ilmoittautumislinkki

Tervetuloa!